SAPA

KOMBIT der er Kommunernes Landsforenings IT-selskab (til leverandørstyring) er i gang med at udvikle et IT-system der forkortes til SAPA (Sagsoverblik og Partskontakt) der blandt andet forventes at skulle give sagsbehandlere, borgerservice personale og administrative funktioner bedre indsigt i de engagementer som borgere, organisationer og virksomheder har haft hos kommunen og som er igangværende. Overblikket forventes at give borgere, virksomheder og andre typer organisationer bedre borgerservice.

Omtale

Der er stor omtale af SAPA og den indflydelse som SAPA forventer at få på administrationen i kommunerne i Danmark. Omtalen foregår primært i kommunale kredse og i forhold til leverandører til det kommunale marked, hvor kommunerne har behov for et flyt fra KMD SAG og samtidigt stille krav til nye løsninger skal understøtte integrationer til SAPA.

Teknologisk stade

SAPA er stadig ikke tilgængelig på markedet endnu og produktet er i skrivende stund ikke rullet ud til nogen af de 98 kommuner endnu. Der er enkelte kommuner der er tilmeldt som pilotforsøg, hvor den nye IT-løsning forventes implementeret, men den endelige implementering forventes klar i 2016. Pilotprojektet forventes implementeret i første og andet kvartal 2016, hvor de første oplevelser med SAPA vil komme kommunerne til kendskab.

Dermed sagt så findes der ikke beviser på, at SAPA egentlig vil kunne give den ”glasplade” som kommunerne ønsker sig med henblik på optimering af borgerservice. Dertil anvender SAPA en række teknologier til at understøtte opslag i en række kildesystemer, og disse webservices skal kunne skaleres så sagsbehandlere og andre interessenter kan gøre brug af systemet, så forretningsprocesserne fungerer efter hensigten.

Vurdering i forhold til Hype Cycle

Med udgangspunkt i den måde som Hype Cycle er designet på, så vil der være tale om at SAPA er placeret i fasen ”Technology Trigger”. Årsagen til dette skyldes at SAPA ikke er på markedet endnu, og det ser derfor ud som om at produktet stadig vil få øget omtalte, men samtidigt med at SAPA bevæger sig op af Hype Cycle modellen og nå ”Through of Disillusionment”, hvor der med en hvis sandsynlighed vil være en masse negativ omtale af SAPA på grund af manglende produktivitets gevinster eller udfordringer med IT-løsningen på grund af ukendte fejl.

Hype Cycle KOMBIT SAPA

Konklusioner

SAPA bliver en spændende IT-løsning, når den bliver leveret. Problemet med SAPA er at løsningen skal anvende et infrastrukturkomponent der nok er leveret og virker (Serviceplatformen), men som samtidigt skal spille sammen med en række nye såvel som eksisterende IT-løsninger. Der vil være problemstillinger med at de nye løsninger med stor sandsynlighed vil være plaget af ”børnesygdomme”, hvilket vil betyde at integrationerne til SAPA ikke vil bidrage til bedre forretningsprocesser i sin spæde start, og det vil påvirke kommunernes anvendelse af systemet. SAPA er ydermere et risikofyldt produkt der vil opnå en negativ omtale, når det først er gået i produktion, og når kommunerne oplever at udvikling af integrationerne og samarbejde med forskellige leverandører ikke vil lede til hurtigere leverancer eller bedre IT-løsninger. På sigt kan SAPA vise sig at skabe værdi for kommunerne, men det kræver en større kulturjustering i organisationerne.

Bookmark permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *